Нашi проекти:
Вхід для користувачів ПЗ
Підсистема аналізу та планування телекомукаційних мереж ІАС НКРЗ

Замовник: Національна комісія з питань регулювання зв’язку України.

Підсистема аналізу та планування телекомунікаційних мереж (“ПАПМ”) інформаційно-аналітичної системи Національної комісії з питань регулювання зв’язку (ІАС НКРЗ) призначена для підтримки прийняття рішень в сфері аналізу та планування телекомунікаційних мереж та забезпечення поточних робіт працівників підрозділів Департаменту телекомунікацій НКРЗ та членів НКРЗ.

“ПАПМ” включає до себе поряд з суто семантичною інформацією геоінформаційну складову. Вона забезпечує функції просторового аналізу даних, накопичених в системі, та дає змогу побудови моделей розвитку телекомунікаційних мереж у просторі та часі.

Метою створення “ПАПМ ” є:

 • автоматизація процесів введення, накопичення і обробки інформації;
 • забезпечення просторовою інформацією користувачів структурних підрозділів НКРЗ з метою інформаційної підтримки виконання повсякденних обов’язків;
 • забезпечення систематичного та оперативного інформування членів НКРЗ про стан телекомунікаційних мереж України.
 • Мета створення ” ПАПМ ” досягається за рахунок:
 • створення механізму введення, накопичення і інтегрування інформації щодо стану телекомунікаційних мереж;
 • створення і ведення централізованої інтегрованої бази геоданих, яка підтримує багатокористувачевий доступ;
 • створення розподіленої системи використання даних щодо стану телекомунікаційних мереж, яка охоплює підрозділи НКРЗ;
 • створення спеціального програмного забезпечення просторового аналізу інформації, моделювання і прогнозування стану телекомунікаційних мереж;
 • створення програмних засобів формування звітної документації.

Для створення “ПАПМ” задіяна сучасна модель збереження даних фірми ESRI (модель баз геоданих), яка реалізована в середовищі ArcGIS 9.x. Модель баз геоданих забезпечує можливість збереження просторової і семантичної інформації у середині єдиної реляційної бази даних під керуванням стандартних професійних СУБД, яка має забезпечувати виконання наступних характеристик:

 • централізоване керування та зберігання широкого діапазону географічної інформації в СУБД (векторні дані, растрові дані, топологія, геометричні мережі, геодезичні шари, grid-шари, tin-шари, моделі та ін.);
 • бази геоданих створюються як транзакційні, забезпечують використання моделі довгих і коротких транзакцій, для підтримки процедур багаторазових редагувань, дублювання даних, компіляції і обміну даними, а також збереження цілісності даних;
 • підтримка розподілених баз даних.

Модель баз геоданих забезпечує можливість використання всіх засобів сучасних інформаційних технологій (різні формати СУБД, адміністрування просторових і семантичних даних з застосуванням єдиних механізмів, розподілення даних, підтримка цілісності розподілених даних, мережний доступ тощо).

Захист інформації від несанкціонованого доступу повинен здійснюватися шляхом створення Комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ), організаційно-адміністративними та програмно-апаратними заходами, інженерно-технічним забезпеченням і відповідати чинним нормативним документам.

Останнi новини
В грудні 2018 року впроваджено мобільний додаток – Особистий кабінет Київського центру надання адміністративних послуг “Київ ЦНАП”